• Türkiye İş Bankası Logo
  • Anadolu Sigorta Logo
  • Anadolu Hayat Logo
  • İş Yatırım Logo
  • İşNET Logo
  • İş GYO Logo
  • İŞMER Logo
  • SOFTTECH Logo
  • Türkiye İş Bankası Logo

D  U  Y  U  R  U

 

VAKFA YENİDEN ÜYELİKLE İLGİLİ SENET DEĞİŞİKLİĞİ

 

Vakfımızın 29 Ekim 2011 tarihinde yapılan VI. Olağan Genel Kurul kararıyla Vakıf Senedimize ilave edilen 2 adet yeni Geçici Maddeye ilişkin Senet değişikliği; İstanbul Üsküdar 1 nci Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 13.09.2012 Tarih ve 2012/163 Esas, 2012/222 Karar sayılı ilamıyla kabul edilmiş,  08.01.2013 Tarihinde de kesinleşerek tescil edilmiştir.

Vakıf Senedimize eklenmesi kesinleşen ve tescil edilen yeni Geçici 1 nci Madde gereğince;

Vakıf üyeliği herhangi bir nedenle sona ermiş olanlar, senet değişikliğinin mahkemece tescilini takip eden 6 (Altı) ay içerisinde vakfa başvurmak ve giriş aidatı ödemek suretiyle vakfa, bir kereye mahsus olmak üzere yeniden üye olabileceklerdir.

            Söz konusu değişiklik gereğince;  vakıf üyeliği her ne sebeple olsun sona ermiş olan üyelerimiz arasından, eski üyeliği ile hiçbir ilişkisi olmamak ve yeni üye statüsünde sayılmak kaydıyla, vakfa yeniden üye olmak isteyenlerin;

A)     En geç 08.07.2013 tarihine kadar Vakfa Başvuruda bulunmaları,

B)     Başvuruda bulunanlardan bir defaya mahsus tahsil edilmekte olan 1.-TL tutarındaki “Giriş Aidatı”nı ödeyerek, “Banka Dekontu”nu eklemeleri,

C)     Bölge Temsilciliklerimizden ya da İşyeri Sendika Temsilciliklerinden temin ederek, doldurup imzalayacakları “Üyelik Başvuru Formu”, “Üyelik Sözleşmesi” ve “Kimlik Kartı”nı, “2 adet Vesikalık Fotoğraf” ile birlikte Vakıf Merkezine ya da Basidav Bölge Temsilciliklerine teslim etmeleri gerekmektedir.

İlanen duyurulur.

BASİDAV YÖNETİM KURULU

 

GİRİŞ AİDATI  YATIRILABİLECEK

BANKA ADI

ŞUBE ADI-KODU

HESAP NO

T.İş Bankası

Altunizade (1217)

159874

Yapı Kredi Bankası

Bağlarbaşı (0381-4)

67404744

T.Halk Bankası

Beyoğlu (799)

16000026

Şekerbank T.A.Ş.

Altunizade (220)

22050543