• Türkiye İş Bankası Logo
  • Anadolu Sigorta Logo
  • Anadolu Hayat Logo
  • İş Yatırım Logo
  • İşNET Logo
  • İş GYO Logo
  • İŞMER Logo
  • SOFTTECH Logo
  • Türkiye İş Bankası Logo

Başkandan...

baskan

BASİDAV, kısa geçmişine karşın bugün toplumda saygın bir yer edinmiş, örnek vakıflar arasında yer almıştır. Ancak çeyrek asrı geçkin başarılı bir geçmişi olan Vakfımızın mevcudu devam ettirmeye çalışmakla yetinmesi söz konusu olamaz. Mevcut hizmetlerinin üzerine yenilerini ekleyerek ilerlememiz gerekiyor.

Bu nedenle Vakfımız, dün olduğu gibi bugün de yeni projeler arayışı içerisindedir. Ancak, yapılacak işleri aceleye getirmemeye de özen göstermektedir. Çünkü Vakıf Başkanı olarak şahsım ve yönetici ekibimden oluşan bizler, atacağımız her adımı dikkatlice atmayı öteden beri ilke edinmişizdir. Bir başka ifade ile ince eleyip sık dokumaktan yanayız. Yeni hizmetleri sizlerin emrine sunmadan önce gerçekleşebilirliğini, işlevselliğini, üyelerimize sağlayacağı yararları, süreklilik sağlanıp sağlanamayacağını, olası hataları ve yanlışları görüp ele almamız gerekiyor. Böylece proje bazında değerlendirdiğimiz olası hizmetleri kendi içinde elimine ederek doğru olanı yapmaya gayret etmemiz sonucunda, yeni projelerin yaşama geçmesi tabiidir ki belli bir zaman almaktadır.

Başarılarla dolu nice yılları geride bırakan Vakfımız, yukarıda belirttiğim şekilde mevcut hizmetlerin çeşitlendirilmesi sürecini yaşarken aynı zamanda kurumsallaşma yönünde de önemli ve yeni kararlar alarak yaşama geçirmeye çalışıyor.

Amacımız; üyelerimize sunmuş olduğumuz hizmetler ile karşılıksız yardımlarımızı, kurumsal ilişkiler çerçevesinde ve profesyonelce gerçekleştirmektir.

İşte bu kurumsal yapılanma anlayışından hareketle üyelerimiz için; Vakıf senedinde ifade edilen ilkeler çerçevesinde karşılıksız yardımlarda bulunmaya devam edilirken; "Grup Hayat” ve “Grup Ferdi Kaza” Sigortaları da yapılmıştır.

Bu kapsamda; 

Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. ile yapmış olduğumuz ve “ölüm” ile “sürekli maluliyet” teminatlarını içermekte olan mevcut “Basidav Grup Hayat Sigortası”nın kapsamı, bazı ölümcül hastalıkları da içeren "Tehlikeli/Kritik Hastalık Teminatı" da ilave edilmek suretiyle genişletilmiştir.

Ayrıca BASİDAV Üyelerine, gerek "kazaen ölüm" ve gerekse "kazaen sürekli maluliyet" hallerini kapsamak üzere, Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi ile yapmış olduğumuz sözleşme çerçevesinde "Grup Ferdi Kaza Sigortası" da yapılmıştır.

Deprem sonucu oluşabilecek vefat ve sürekli maluliyet durumları da Grup Ferdi Kaza Sigortası kapsamında sunduğumuz bu güvenceye dahil edilmiştir.

Üyelerinin eş ve çocuklarını da düşünen vakfımız,   Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi ve gerekse Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. ile imzaladığımız sözleşmelerle, BASİDAV ile BASİSEN üyelerinin eş ve çocuklarının da istekleri halinde, aynı tehlikelere karşı piyasa fiyatlarından daha "düşük prim tarifesi" üzerinden "Hayat” ve/veya “Ferdi Kaza” Sigortaları yaptırabilmelerine imkân sağlamıştır.

Sevgili Basidavlılar,

Vakfımız, yaptığı bu tür kurumsal anlaşmalar sayesinde, hem bu kurumlar, hem de vakıf üyeleri lehine son derece yararlı sonuçlar doğuracak pek çok önemli yeni yapılanmaların temelini atmış bulunmaktadır.

Özetle sizlerden almış olduğumuz destek, güç ve heyecanla bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz hizmetlerimizi bundan sonra daha da profesyonelce yapmaya çalışırken, önümüzdeki dönemlerde bunlara yenilerini de ekleyerek, büyük bir kararlılıkla yolumuza devam edeceğimizi bir kez daha belirtmek isterim.

Bu duygularla siz değerli üyelerimizin mutlu ve güzel günler geçirmenizi diliyor, hepinizi sevgi ile kucaklıyorum.

Metin TİRYAKİOĞLU