• Türkiye İş Bankası Logo
  • Anadolu Sigorta Logo
  • Anadolu Hayat Logo
  • İş Yatırım Logo
  • İşNET Logo
  • İş GYO Logo
  • İŞMER Logo
  • AVEA Logo
  • SOFTTECH Logo
  • Türkiye İş Bankası Logo

Başkandan...

baskanVakfımızın 28 Ekim 2008 tarihinde toplanan VI. Olağan Kurucular Kurulu ve yine aynı gün yapılan V. Olağan Genel Kurulu; önümüzdeki dönemde, Vakıf çalışmalarına ve üyelerimize sunulacak hizmetlere yön verip, Vakıf Senedimizde belirtilen ilkeler çerçevesinde yeni hizmetler oluşturup yaşama geçirecek yönetici kadroların belirlenmesi açısından önemli bir gelişme olmuştur.

Defalarca söylediğimiz gibi; kısa geçmişine karşın BASİDAV, örnek Vakıf olarak bugün toplumda saygın bir yer edinmiş, örnek alınan ve gıptayla bakılan vakıflar arasında yer almıştır. Ama bunu belirtmek bizim için yeterli değildir. Eğer bir kurum ya da örgüt yeni bir şey üretemeyerek sürekli kendini tekrar ediyorsa, yerinde sayıyor hatta diğer kurum veya örgütlere göre geriliyor demektir.

Vakfımız bu gerçeğin farkındadır, ancak yapılacak işleri aceleye getirmemeye de özen göstermektedir. Çünkü bizler, yani Vakıf Başkanı olarak şahsım ve yönetici ekibim, atacağımız her adımı dikkatlice atmayı ilke edinmişizdir. Bir başka ifade ile ince eleyip sık dokumaktan yanayız. Yeni hizmetleri sizlerin emrine sunmadan önce olası hataları ve yanlışları görüp, elimine ederek doğru olanı yapmaya gayret etmemiz sonucunda projelerin yaşama geçmesi belli bir zaman almaktadır. Bu dikkatli ve titiz çalışmalarımız sonucu ortaya çıkan projelerimizi artık yeni hizmet alanlarına kanalize etme zamanı gelmiştir.

Başarılarla dolu 14 yılı geride bırakarak, kuruluşunun 15 nci yıldönümünü kutlamaya hazırlanan Vakfımız artık hizmetlerinin çeşitlendirilmesi sürecini yaşarken, üyelerimizin çalıştığı pek çok işletmede var olan hizmet teşvik ödülüne benzer bir uygulama ile vakıf üyeliğindeki kıdemin de ödüllendirilmesi anlayışını gerçekleştirmek istemektedir...

2009 yılı Basidav için bir atılım yılı olacaktır. Önceki yıllarda hedeflediğimiz birçok hizmeti yaşama geçirdik, bu yıl ise kurumsallaşma yönünde önemli ve yeni kararlar alarak yaşama geçirmeye çalışıyoruz.

Amacımız; üyelerimize sunmuş olduğumuz hizmetler ile karşılıksız yardımlarımızı, kurumsal ilişkiler çerçevesinde ve profesyonelce gerçekleştirmek.

Vakfımızca kurumsal yapılanma anlayışından hareketle başlatılan kurumsal yardımlar kapsamında üyelerimize; "Hayat ve Ferdi Kaza Grup Sigortası" yapılmıştır. Ayrıca, Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. ile yapmış olduğumuz sözleşme sonucu, BASİDAV üyelerine yapılan “hayat grup sigortası”nın kapsamı, "tehlikeli hastalık teminatı" da ilave edilerek genişletilmiştir . Böylece hem ölüm hem de sürekli sakatlık teminatı içeren sigorta teminatına, ölümcül hastalıkları kapsayan "Kritik (Tehlikeli) Hastalık Teminatı" da dahil edilmiştir.

Ayrıca bu yıldan itibaren ilk defa, Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi ile yapmış olduğumuz sözleşme çerçevesinde BASİDAV Üyelerine, "kazaen ölüm" ve "kazaen maluliyet" halleri için "Grup Ferdi Kaza Sigortası" yapılmıştır. Grup Ferdi Kaza Sigortası kapsamında sunduğumuz güvencenin diğer başlığını "sürekli sakatlık teminatı" oluşturmaktadır. Ayrıca, deprem sonucu oluşabilecek vefat ve maluliyet durumları da teminata eklenmiştir.

Mart ayında gerek Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi ve gerekse Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. ile imzaladığımız sözleşmelerle, BASİDAV ile BASİSEN üyelerinin eş ve çocuklarına da aynı tehlikelere karşı "düşük prim tarifesi" üzerinden "Grup Sigortası" kapsamına girme imkânı sağlanmıştır.

Bunların yanı sıra vakfımız, kurumsallaşma anlamında, bilgisayar yazılımlarımız ile güncelleme ve teknolojik danışmanlık hizmetlerimizi bundan sonra şahıs firması yerine, kurumsal bir yapısı olan, deneyimli ve süreklilik arz edecek kurumsal bir şirketle yerine getirmek istemekteydi. Dolayısıyla bu konuda somut bir adım atarak, vakfımızın kullandığı bilgisayar yazılımları ile güncelleme ve teknolojik danışmanlık hizmetlerinin SOFTTECH A.Ş. tarafından yapılmasını sağladık.

Sevgili Basidavlılar,

Vakfımız, yaptığı bu tür kurumsal anlaşmalar sayesinde, hem bu kurumlar, hem de vakıf üyeleri lehine son derece yararlı sonuçlar doğuracak pek çok önemli yeni yapılanmaların temelini atmış bulunmaktadır.

Vakfımız artık başka projelerini de somutlaştıracak aşamaya gelmiştir. 28 Ekim 2009 tarihinde gerçekleştirilen V. Olağan Genel Kurulumuzda alınan karar gereğince de üyelerimizin, sağlıkla ilgili sorunlarının çözümüne yönelik olarak başlatılan araştırma ve çeşitli girişimlerimiz, aynı azim ve kararlılıkla devam etmekte olup, üyelerimiz lehine en iyi faydayı sağlayacak şekilde en kısa sürede sonuçlandırılmasına gayret edilmektedir.

Sizlerden almış olduğumuz destek, güç ve heyecanla gerçekleştirdiğimiz yeni hizmetlerimizi, önümüzdeki dönemde yenilerini de ekleyerek, büyük bir kararlılıkla yolumuza devam edeceğimizi bir kez daha belirtmek isterim.

Bu duygularla siz değerli üyelerimizin güzel bir yaz mevsimi geçirmenizi diliyor, hepinizi sevgi ile kucaklıyorum.

Metin TİRYAKİOĞLU